Tổng doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng đầu năm tăng

Tổng doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng đầu năm tăng

Tổng doanh thu đạt 96,8 nghìn tỷ đồng chính là số liệu báo cáo doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2021. Con số này cho thấy thị trường bảo hiểm đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Nhất là trong thời điểm dịch bệnh, người dân cũng quan tâm hơn về quyền lợi của việc tham gia bảo hiểm. Đồng thời, xu hướng tham gia bảo hiểm đầu tư cũng đang tăng mạnh, nó ảnh hưởng đến tổng doanh thu của thị trường bảo hiểm. Cộng với việc Bộ tài chính đã có một số chính sách thay đổi trong luật bảo hiểm. Cụ thể những thay đổi này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tham gia. Động thái này cũng góp phần thúc đẩy người dân quan tâm hơn về các vấn đề về bảo hiểm.

Bộ Tài chính đã ban hành luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan trên, thời gian qua, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý. Trong đó có dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Cùng với các chính sách trên, Bộ Tài chính đã chỉ đạo xây dựng và  hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi. Bổ sung Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/5/2015 quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Đề án bảo hiểm tài sản công cũng được đề cập. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Phát triển châu Á  về đánh giá xây dựng mô hình vốn trên cơ sở rủi ro đối với doanh nghiệp bảo hiểm.

Bộ Tài chính đã ban hành luật kinh doanh BH sửa đổi

Doanh thu và số doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tăng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 96,8 nghìn tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2020. Số liệu thống kê cho thấy, đến hết tháng 6/2021, thị trường bảo hiểm có 73 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Trong đó, có:

  • 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ
  • 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
  • 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm
  • 21 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
  • 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

Đây là kết quả tiếp nối đà tăng trưởng khả quan của năm 2020. Qua kết quả 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, tổng tài sản của toàn thị trường bảo hiểm tính đến tháng 6/2021 ước đạt 633,8 nghìn tỷ đồng. Tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2020. Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 520,5 nghìn tỷ đồng. Tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Doanh thu và số doanh nghiệp kinh doanh BH tăng

Tổng tài sản của các doanh nghiệp trên thị trường bảo hiểm

Tổng tài sản của các doanh nghiệp trên thị trường bảo hiểm ước đạt 608.324 tỷ đồng. Tăng 22,72% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 101.471 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 506.853 tỷ đồng.  Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 501.292 tỷ đồng. Tăng 22,06% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 52.485 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 448.807 tỷ đồng. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 61.208 tỷ đồng. Tăng 19,12% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 19.241 tỷ đồng. Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 41.967 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *