Mục tiêu phát triển của thị trường bảo hiểm năm 2021

Mục tiêu phát triển của thị trường bảo hiểm năm 2021

Mục tiêu phát triển của thị trường bảo hiểm trong năm 2021 và tương lai chính là sự gia tăng số người tham gia các loại bảo hiểm. Cụ thể là số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thành tích của năm 2021 là sự tiếp nối thành công của năm 2020. Ngành bảo hiểm Việt Nam đã vượt chỉ tiêu năm 2020, tiếp tục tăng vào năm 2021 và cả trong tương lai. Bên cạnh mục tiêu chính này thì Bộ tài chính cũng đã bổ sung thêm một số nội dung trong luật bảo hiểm. Những dự luật được sửa đổi nhằm hỗ trợ người tham gia đóng bảo hiểm cũng như giúp cho công tác lãnh đạo trong ngành bảo hiểm được dễ dàng hơn.

Thành tích của thị trường bảo hiểm năm 2020

  • Điểm đầu tiên phải kể đến, đó là Ngành đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế có bước tăng trưởng ấn tượng. Theo thống kê thì vượt 10,85%. Với tỷ lệ bao phủ này, Việt Nam cơ bản đã hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Đồng thời về đích trước thời hạn.
  • Cùng với việc mở rộng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Công tác đảm bảo quyền lợi người tham gia và thụ hưởng chính sách luôn được thực hiện chính xác, kịp thời, linh hoạt, thuận tiện.
  •  Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ mức độ 4; cho tất các thủ tục hành chính của ngành.

Thống kê số liệu người tham gia bảo hiểm năm 2021

Thống kê số liệu người tham gia bảo hiểm năm 2021

Trong năm 2021, cả nước phấn đấu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH).

  • Hơn 14,8 triệu người tham gia BHXH bắt buộc.
  • Hơn 1,7 triệu người tham gia BHXH tự nguyện.
  • Hơn 14,1 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
  • Hơn 88,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế.

Phấn đấu gia tăng người tham gia bảo hiểm trong tương lai

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 275/BHXH-TST. Gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc khai thác, phát triển người tham gia BH. Theo đó, để phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan. Tiến hành báo cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương; về chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH; bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến cấp huyện, cấp xã.

Hỗ trợ kinh phí, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức, đại lý. Kết hợp tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia mới. Chú trọng vận động, đôn đốc người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến hạn phải đóng tiếp tục. Thực hiện đúng các quy định để duy trì bền vững. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân. Đề xuất BHXH Việt Nam khen thưởng theo quy định đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Những người có công trong công tác phát triển người tham gia các loại bảo hiểm.

Phấn đấu gia tăng người tham gia bảo hiểm trong tương lai

Đề xuất hỗ trợ kinh phí cho người tham gia BHXH

Đồng thời, BHXH các địa phương đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ thêm kinh phí. Người tham gia BHXH. Áp dụng đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần đóng ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.

BHXH các địa phương cần tập trung vào những giải pháp như: Tích cực rà soát, đối chiếu dữ liệu từ cơ quan Thuế, Kế hoạch & Đầu tư với dữ liệu đang quản lý để xác định người thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc để tuyên truyền, vận động, thanh tra, kiểm tra và yêu cầu người sử dụng lao động đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, BHXH địa phương phân loại đối tượng tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện. Được phân theo độ tuổi, giới tính, công việc và thu nhập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *