Chính sách hỗ trợ các loại bảo hiểm cho người lao động

Chính sách hỗ trợ các loại bảo hiểm cho người lao động

Chính sách hỗ trợ các loại bảo hiểm cho người lao động là động thái quan tâm của nhà nước đối với người lao động. Trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp, sự quan tâm này là thực sự cần thiết và mang ý nghĩa tích cực. Nó tác động lên đời sống của người lao động, giúp họ vượt qua khó khăn. Cụ thể, nhà nước sẽ giảm mức đóng 0% đối với bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, đưa ra mức hỗ trợ kinh tế cho các trường hợp bị mất việc làm. Và nhà nước cũng sẽ không thu phí quỹ hưu trí cũng như tử tuất trong thời gian này.

Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người lao động

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng lớn đến mọi mặt. Nhất là nền kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân. Ngày 01/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ. Người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ. Trong đó, có chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng nghiem trọng. Nhất là về mọi mặt của nền kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân. Chính phủ đã có những chỉ đạo rất kịp thời. Nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch. Thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân. Đồng thời phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Có thể khẳng định, đây là những nỗ lực hết sức của nhà nước đối với người lao động.

Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người lao động

Nhà nước ban hành chính sách hỗ trợ bảo hiểm cho người lao động

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP. BHXH Việt Nam sẽ chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành. Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.Tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động trong quá trình thực hiện Nghị quyết.  Thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. BHXH Việt Nam đã xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Những người nghỉ việc không hưởng lương của doanh nghiệp đối với 168.163 lao động. Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Xác nhận danh sách người lao động bị ngừng việc, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tổng là 585 lao động. Đơn vị, doanh nghiệp được vay ngân hàng trả lương ngừng việc cho người lao động. Các chính sách này cũng cho thấy, nỗ lực của ngành BHXH Việt Nam với vai trò là cơ quan tổ chức. Thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, BHTN trong việc chủ động tham mưu. Đề xuất kịp thời nhiều giải pháp hỗ trợ để doanh nghiệp và người lao động vượt qua các tác động tiêu cực của đại dịch. Góp phần ổn định đời sống, phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giảm mức đóng

Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0%. Quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Giảm trong 12 tháng, thời gian từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022. Áp dụng cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Người sử dụng lao động được hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động; Bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống đại dịch Covid-19. Hành động giảm mức đóng bảo hiểm sẽ giúp người tham gia bảo hiểm giảm bớt gánh nặng kinh tế.

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giảm mức đóng

Người lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Cùng với chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ cũng nêu rõ. Người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất. Nếu đóng hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021. Người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất. Thời gian 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020. Nghị quyết số 154/NQCP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.  Trong năm 2020, BHXH Việt Nam đã chủ động triển khai kịp thời một số nhiệm vụ được Chính phủ giao. Cụ thể như: Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với 1.847 đơn vị, doanh nghiệp. Với 192.503 lao động và số tiền tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là trên 786,8 tỷ đồng. Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

Tạo điều kiện duy trì việc làm cho người lao động

Ngoài các chính sách hỗ trợ trên, Nghị quyết số 68/NQ-CP quy định chi tiết một số vấn đề. Về việc hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động. Theo đó, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ BHTN. Khi đóng đủ BHTN cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ. Thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động; có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ. Gảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020.

Tạo điều kiện duy trì việc làm cho người lao động

Cùng với đó, BHXH Việt Nam đã xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Hoặc NLĐ nghỉ việc không hưởng lương của doanh nghiệp. Đối với 168.163 lao động, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng. Xác nhận danh sách người lao động bị ngừng việc, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là 585 lao động. Để đơn vị, doanh nghiệp được vay ngân hàng trả lương ngừng việc cho người lao động. Nhà nước có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Nhằm duy trì việc làm cho người lao động theo quy định.

Hỗ trợ tài chính cho người lao động thất nghiệp

Mức hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng/người lao động/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 6 tháng. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ nộp trong thời gian từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022. Trước đó, với mục tiêu hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động. Hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. BHXH Việt Nam đã kịp thời đề xuất và có ý kiến thống nhất với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình Chính phủ. Một số giải pháp cụ thể như: Tạm dừng đóng BHXH vào Quỹ Hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đề xuất chính sách hỗ trợ người lao động thực hiện cách ly y tế từ Quỹ BHTN…

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020. Nghị quyết số 154/NQCP, ngày 19/10/2020 của Chính phủ.  Trong năm 2020, BHXH Việt Nam đã chủ động triển khai kịp thời một số nhiệm vụ được Chính phủ giao. Cụ thể như: Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với 1.847 đơn vị. Với tổng số 192.503 lao động. Số tiền tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là trên 786,8 tỷ đồng. Việc hỗ trợ tài chính sẽ giúp người dân vượt qua tình hình khó khăn trước mắt. Việc duy trì việc làm cho người dân mới là biện pháp lâu dài và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *