Con trai Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát dừng mua 5 triệu cổ phiếu HPG

Con trai Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát dừng mua 5 triệu cổ phiếu HPG

Phía uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã ra yêu cầu ông Trần Vũ Minh dừng việc mua 5 triệu cổ phiếu HPG. Ông Trần Vũ Minh là con trai Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát – Trần Đình Long. Lý do được đưa ra là cổ đông tập đoàn chưa được thông qua đủ thông tin. Cụ thể, nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ đưa ra ngày 22/4/2021 của Tập đoàn Hòa Phát (mã cổ phiếu: HPG). Chưa xác định cụ thể và rõ ràng đối tượng chuyển nhượng theo đúng quy định của Luật chứng khoán. Đây là lý do con trai ông Trần Đình Long phải dừng mua 5 triệu cổ phiếu.

Yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ủy ban chứng khoán yêu cầu ông Trần Vũ Minh dừng mua 5 triệu cổ phiếu HPG. Do cổ đông Hòa Phát chưa thông qua đủ các nội dung liên quan đến giao dịch này. Trần Vũ Minh là con trai Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long.

Uỷ ban chứng khoán yêu cầu dừng giao dịch này do Nghị quyết phiên họp thường niên năm 2021 ngày 22/4 của Hòa Phát đã thông qua việc gia đình ông Long tăng sở hữu mà không cần chào mua công khai, nhưng chưa xác định rõ đối tượng chuyển nhượng theo quy định tại Luật Chứng khoán.

Yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Để đảm bảo quy định của Luật Chứng khoán và yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hội đồng quản trị Hòa Phát vừa ban hành nghị quyết chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản. Nội dung nhằm xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu HPG liên quan đến giao dịch mua cổ phiếu của ông Minh. Thời gian xin ý kiến cổ đông dự kiến là đầu tháng 7.

Theo nội dung xin ý kiến, bên chuyển nhượng 5 triệu cổ phiếu HPG cho ông Minh là cổ đông cá nhân Nguyễn Văn Kiểu. Nếu hoàn tất giao dịch, ông Minh sẽ sở hữu 1,56% vốn điều lệ của Hòa Phát. Đồng thời, gia đình Chủ tịch Trần Đình Long sẽ nâng sở hữu lên trên 35%.

Tiến hành lấy ý kiến cổ đông

Bên phía Tập đoàn Hòa Phát ngay lập tức tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với mục đích xác định rõ ràng đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2019 trong giao dịch nhận chuyển nhượng 5 triệu cổ phiếu HPG của ông Trần Vũ Minh, làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của ông Minh và những người liên quan vượt mức 35% mà không phải chào mua công khai.

Ngày chốt danh sách cổ đông là 28/6. Trong khi thời gian thực hiện lấy ý kiến là trong tháng 6-7/2021.

Tiến hành lấy ý kiến cổ đông

Ông Long tại phiên họp cũng khẳng định rằng ông và gia đình chỉ mong tăng sở hữu. Chứ không bán ra cổ phiếu HPG.

“Bản thân tôi đã cam kết sẽ không bán cổ phiếu HPG. Thực tế đã chứng minh, tôi không phải nhắc lại nhiều nữa”, ông Long nói và cho rằng các cổ đông nhỏ lẻ rất sợ chủ doanh nghiệp bán cổ phần đi, ông không những không bán mà còn muốn mua thêm.

Nguồn vốn thực hiện mua cổ phiếu, theo Chủ tịch Hòa Phát. Đây là phần cổ tức mà ông và gia đình nhận được hàng năm dựa trên sở hữu hiện tại.

Cổ phiếu HPG đóng cửa phiên 2/6 ở mức giá 54.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 178.900 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *