Thị trường bảo hiểm 2021 so với 2020 có nhiều biến động

Thị trường bảo hiểm 2021 so với 2020 có nhiều biến động

Thị trường bảo hiểm 2021 so với 2020 có nhiều biến động. Về cơ bản là tăng tính từ doanh thu đầu năm đến nay. Một phần, sự ảnh hưởng của dịch Covid 19 đã làm gia tăng nhu cầu bảo hiểm của người dân. Đồng thời, những chính sách ưu đãi của nhà nước đối với nền kinh tế nói chung và ngành bảo hiểm nói riêng đã thúc đẩy nhu cầu tham gia bảo hiểm của người dân. Thêm nữa là xu hướng đầu tư bảo hiểm đang có sự chuyển biến mạnh mẽ. Sự liên kết giữa bảo hiểm và chứng khoán cũng tạo nên một hiệu ứng tốt giúp thúc đẩy đầu tư đối với bảo hiểm. Đây cũng là một kênh đầu tư sinh lời và mức độ rủi ro thấp hơn so với những hạng mục đầu tư khác.

Thị trường bảo hiểm 2021 thể hiện tăng trưởng qua doanh thu

Tính đến hết tháng 02/2021, thị trường bảo hiểm có 70 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Trong đó, có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 19 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Ngoài ra còn có 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài. Ước tính tổng tài sản đạt 582.385 tỷ đồng. Tăng 24,10% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 100.215 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 422.060 tỷ đồng.

Thị trường bảo hiểm 2021 thể hiện tăng trưởng qua số liệu doanh thu

Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 470.893 tỷ đồng. Tăng 22,85% so với cùng kỳ năm 2020;. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 24.203 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 345.786 tỷ đồng. Tổng doanh thu phí bảo hiểm qua 2 tháng, ước đạt 26.950 tỷ đồng. Tăng 11,78% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 10.397 tỷ đồng. Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 16.553 tỷ đồng.

Dự kiến doanh thu bảo hiểm sẽ tiếp tục tăng đến cuối năm 2021

Trên thế giới, tính đến hết năm 2020, trong phí bảo hiểm toàn cầu, khối nhân thọ giảm 6%, phi nhân thọ không thay đổi. Có thể thấy, dịch bệnh Covid ảnh hưởng lên cấp độ toàn cầu. Nhưng ở thị trường Việt Nam, năm 2020, bảo hiểm nhân thọ vẫn tăng trưởng khoảng 20%. Năm 2021, doanh thu hợp đồng khai thác bốn tháng đầu năm tăng trưởng khoảng 50%. “Tôi dự kiến cả năm 2021, phí bảo hiểm khai thác mới có thể duy trì đà tăng trưởng chung, lên đến 30%, rất khả quan trong bức tranh ảm đạm chung của nền kinh tế”, ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (IAV) dự báo.

Ảnh hưởng của dịch bệnh thúc đẩy gia tăng doanh thu bảo hiểm

Ảnh hưởng của dịch bệnh thúc đẩy gia tăng doanh thu bảo hiểm

Việc thực hiện mục tiêu kép vừa kiểm soát dịch bệnh vừa phục hồi, phát triển kinh tế. Chính phủ đã triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp, chính sách. Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Qua đó đã góp phần thúc đẩy tiêu dùng, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng kinh tế. Việc kiểm soát tốt dịch bệnh cũng tạo điều kiện và môi trường ổn định cho các doanh nghiệp nói chung; doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng khôi phục, đẩy mạnh triển khai hoạt động kinh doanh.

Ban hành chính sách về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả bồi thường bảo hiểm; nâng mức trách nhiệm bảo hiểm; nâng mức chi hỗ trợ nhân đạo… Đồng thời, ban hành chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Theo đó Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp đến hết năm 2021. Giảm mức trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm trong năm 2020 và năm 2021. Từ mức 0,15% xuống 0,05% tổng doanh thu phí bảo hiểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *