Trách nhiệm tài chính của chủ xe cơ giới tham gia bảo hiểm

Trách nhiệm tài chính của chủ xe cơ giới tham gia bảo hiểm

Trách nhiệm tài chính của chủ xe cơ giới sẽ được thực thi khi gặp tai nạn giao thông. Luật trách nhiệm tài chính, thường liên quan đến phương tiện, là một quy định yêu cầu một cá nhân hoặc doanh nghiệp phải chứng minh rằng họ có thể chi trả cho những thiệt hại do tai nạn. Bên gây ra tai nạn sẽ phải bồi thường thiệt hại cho bên bị tai nạn. Đồng thời, những rủi ro của người điều khiển xe cơ giới sẽ được bên bảo hiểm hỗ trợ chi trả. Nói cách khác bảo hiểm xe cơ giới chính là quyền và nghĩa vụ của cả người điều khiển lẫn bên bảo hiểm.

Chủ xe cơ giới bắt buộc tham gia bảo hiểm

Theo quy định, chủ xe cơ giới phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự và luôn mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực khi tham gia giao thông. Chủ xe cơ giới có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định khi tham gia loại hình bảo hiểm này. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là một chính sách an sinh xã hội của Nhà nước. Nhằm bảo vệ nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra. Đồng thời bảo vệ tài chính cho chủ xe cơ giới trước những rủi ro bất ngờ. Bắt buộc tham gia bảo hiể đối với người điều khiển xe cơ giới chính là quyền lợi của họ.

Chủ xe cơ giới phải mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ được ban hành. Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định. Ngoài các nghĩa vụ quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm có nghĩa vụ phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm. Tiến hành xem xét tình trạng xe trước khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm có nghĩa vụ kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm. Nhằm áp dụng phí bảo hiểm phù hợp cho thời gian còn lại của hợp đồng Bảo hiểm. Trong trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm; dẫn đến tăng các rủi ro được Bảo hiểm.

Chủ xe cơ giới phải mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm

Đặc biệt, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải luôn mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực. Bản cứng hoặc bản điện tử khi tham gia giao thông. Xuất trình giấy tờ này khi có yêu cầu của lực lượng Cảnh sát giao thông và cơ quan chức năng có thẩm quyền. Tiến hành theo quy định của pháp luật. Tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

Phối hợp với CSGT giải quyết khi xảy ra tai nạn

Khi tai nạn giao thông xảy ra, bên mua bảo hiểm; người được bảo hiểm có nghĩa vụ phải có trách nhiệm thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm. Phối hợp giải quyết, tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản. Đồng thời phải bảo vệ hiện trường tai nạn; thông báo ngay cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất. Phối hợp giải quyết vụ tai nạn giao thông theo quy định. Phối hợp với cơ quan chức năng trong việc điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Và thực hiện tách nhiệm tài chính với bên thiệt hại.

Phối hợp với CSGT giải quyết khi xảy ra tai nạn 

Đồng thời, không được di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của doanh nghiệp bảo hiểm. Trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản. Hoặc trường hợp phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Chủ động thu thập và cung cấp các tài liệu quy định trong hồ sơ bồi thường bảo hiểm. Chúng thuộc trách nhiệm của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Bảo hiểm trong quá trình xác minh các tài liệu do mình cung cấp.

Thực hiện bồi thường cho người bị thiệt hại

Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải thông báo và trả tiền bồi thường cho người bị thiệt hại. Hoặc chi trả cho người thừa kế hoặc đại diện của người bị thiệt hại. Thông báo số tiền họ được doanh nghiệp bảo hiểm trả đối với từng trường hợp thiệt hại. Cụ thể về sức khỏe, tính mạng theo quy định. Thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc sở hữu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự là vô cùng hữu ích. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ giảm bớt phần nào gánh nặng đối với các chủ xe cơ giới. Nếu không may có tai nạn xảy ra thì đây la một giải pháp tháo gỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *