Thêm ACB, SAB, GVR vào danh mục VN30

Thêm ACB, SAB, GVR vào danh mục VN30

Là một người tìm hiểu về đầu tư tài chính, đặc biệt là chứng khoán. Hẳn các nhà đầu tư không còn xa lạ với “rổ VN30”. Đây là nhóm gồm có 30 công ty lớn và chiếm tới 80% tổng giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam. Những công ty được niêm yết nằm trong VN30. Luôn được đánh giá cao so với mặt bằng chung về mặt quản trị công ty. Chiều ngày 19/07 vừa qua. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố danh mục niêm yết của nhóm VN30 kỳ hạn tháng 7/2021. Danh mục sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 02/08/2021.

VN30 là gì?

VN30 chính là số nhóm các cổ phiếu có vốn hóa lớn trong bộ chỉ số. Được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) triển khai từ ngày 6/2/2012. Với mục đích tổng hợp các mã cổ phiếu hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Về giá trị vốn hóa và thanh khoản.

VN30 là gì?

Hình thức vận hành của VN30 là tài sản cơ sở cho các sản phẩm ETF và phái sinh chỉ số trong tương lai. Rổ VN30 gồm có 30 công ty lớn nhưng chiếm đến 80% tổng giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam. Các công ty niêm yết nằm trong rổ chỉ số VN30 được đánh giá cao về mặt quản trị công ty so với mặt bằng chung. Các công ty nằm trong VN30 chiếm khoảng 60% giá trị giao dịch của thị trường chứng khoán. Tên gọi VN30 được lấy theo chuẩn đặt tên của bộ chỉ số chứng khoán quốc tế.

Đảo danh mục VN30: Thêm ACB, SAB, GVR

Chiều ngày 19/07. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã công bố danh mục cổ phiếu thành phần của rổ VN30 kỳ tháng 7/2021. Danh mục có hiệu lực vào ngày 02/08/2021. Theo đó, trong đợt đảo danh mục này. Rổ VN30 sẽ thêm vào 3 cổ phiếu là ACB, SAB và GVR, loại ra TCH, SBT và REE.

Hiện nay, 3 quỹ đang xây dựng danh mục dựa trên chỉ số tham chiếu VN30 là quỹ VFMVN30, quỹ SSIAM VN30 và quỹ MAFM VN30. Với những thay đổi về cổ phiếu thành phần của rổ chỉ số VN30 như trên thì các quỹ ETFs này sẽ phải hoàn tất việc tái cơ cấu danh mục của mình vào ngày 30/07/2021. Trong 3 quỹ này, quỹ VFMVN30 có giá trị tài sản ròng lớn nhất, hơn 10 ngàn tỷ đồng.

Các quỹ ETF cơ cấu lại danh mục

Theo ước tính của CTCK Bảo Việt (BVSC) dựa trên dữ liệu ngày 30/06/2021. Quỹ VFMVN30 sẽ phải thực hiện các thay đổi trong kỳ tái cơ cấu danh mục quý 2/2021 như sau. Bán ra toàn bộ 1.2 triệu cp REE, 1.6 triệu cp SBT và 1.6 triệu cổ phiếu TCH. Ngược lại, quỹ sẽ thực hiện mua vào khoảng 15.9 triệu cp ACB (tương ứng tỷ trọng 5.68%). 518 ngàn cổ phiếu SAB (tương ứng tỷ trọng 0.88%) và 1.2 triệu cp GVR (tương ứng tỷ trọng 0.41%). Tỷ trọng của một số cổ phiếu khác trong danh mục như VHM, VIC và VNM cũng bị thay đổi đáng kể trong kỳ tái cơ cấu danh mục lần này.

Các quỹ ETF cơ cấu lại danh mục Còn theo CTCK SSI. ACB là cổ phiếu được các quỹ ETF VN30 trên mua vào nhiều nhất với khối lượng 18.5 triệu cp. Bên cạnh VIC, VHM, VRE, SAB và GVR, trong khi các cổ phiếu còn lại sẽ giảm tỷ trọng để cân đối danh mục. Ước tính tỷ trọng nhóm ngân hàng sẽ tăng lên 42.7% với 10 cổ phiếu trong danh mục bao gồm: TCB, VPB, ACB, MBB, STB, VCB, HDB, CTG, TPB, BID. Danh mục cổ phiếu dự phòng cho rổ VN30 gồm: VIB, MSB, EIB, VCG, LPB.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *