Tạo điều kiện cho người dân tham gia BHXH bắt buộc

Tạo điều kiện cho người dân tham gia BHXH bắt buộc

Tạo điều kiện để người dân tham gia và hưởng quyền lợi của BHXH bắt buộc là chủ trương mới trong việc bổ sung nội dung vào luật bảo hiểm. Bởi vì trên thực tế, số lượng người tham gia bảo hiểm rất thấp khiến người dân không được hưởng quyền lợi. Mặc dù có một số nhóm người không nằm trong diện mua bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng họ có nhu cầu tham gia. Việc người dân tham gia bảo hiểm xã hội vừa đáp ứng được chỉ tiêu của ngành, đồng thời thúc đẩy doanh thu bảo hiểm của năm. Quan trọng nhất vẫn là quyền lợi của người dân nên Bộ tài chính đang thúc đẩy quá trình giúp người dân tham gia bảo hiểm. Bằng cách rút gọn các thủ tục giấy tờ và nâng mức hưởng bảo hiểm cho người tham gia.

Tạo điều kiện để người dân tham gia BHXH bắt buộc

Nhằm tạo thuận lợi trong thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới. Nhằm cắt giảm thủ tục, tăng cường công tác tạm ứng bồi thường, giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Theo Bộ Tài chính, Nghị định số 03/2021/NĐ-CP đã quy định rõ thời gian và mức tạm ứng bồi thường. Bảo đảm kịp thời hỗ trợ cho chủ xe, lái xe và nạn nhân tai nạn giao thông nhanh chóng khắc phục thiệt hại. Theo quy định trước đây, trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng ngay những chi phí cần thiết và hợp lý. Mức chi phí phải nằm trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm nhằm khắc phục hậu quả tai nạn.

Tạo điều kiện để người dân tham gia BHXH bắt buộc

Quy định về thời gian và mức bồi thường cho người tham gia BH

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm.Theo nghị định số 03/2021/NĐ-CP quy định, sẽ nhận được thông báo. Người được bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng. Mức tạm ứng bồi thường cũng được quy định cụ thể tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP. Theo đó, trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại.

Được tạm ứng bồi thường 70% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong. 50% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ. Mức tạm ứng này áp dụng đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu. Trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại. Tạm ứng bồi thường 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ. Mức tạm ứng đối với trường hợp tử vong. 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ. Mức tạm ứng này áp dụng đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc chi trả bồi thường

Tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc chi trả bồi thường

Tạo điều kiện thuận lợi hơn trong chi trả bồi thường. Nghị định số 03/2021/NĐ-CP đã cắt giảm hồ sơ, tăng tính chủ động. Tăng tính tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong giải quyết bồi thường bảo hiểm. Bộ Tài chính quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Tài liệu chứng minh thiệt hại về người. Bao gồm các tài liệu sau: Giấy chứng thương, giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật, hồ sơ bệnh án. Yêu cầu giấy chứng tử trong trường hợp nạn nhân tử vong. Tuy nhiên, Nghị định số 03/2021/NĐ-CP đã cắt giảm 2/5 tài liệu. Chứng minh thiệt hại về sức khỏe, tính mạng so với quy định trước đây. Bỏ giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật.

Thu thập tài liệu về vụ việc yêu cầu giải quyết BH

Cũng theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC, trong mọi trường hợp; doanh nghiệp bảo hiểm phải thu thập tài liệu của cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ như thu thập tài liệu từ cơ quan công an về vụ tai nạn. Hoặc trường hợp cơ quan có thẩm quyền không có các tài liệu về vụ tai nạn. Thiệt hại của vụ tai nạn ước tính dưới 10 triệu đồng. Ngoài biên bản giám định, doanh nghiệp bảo hiểm và chủ xe phải phối hợp lập biên bản. Sau đó, xác minh vụ tai nạn có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra tai nạn.

Thu thập tài liệu về vụ việc yêu cầu giải quyết BH

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP quy định doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phải thu thập các tài liệu. Trong các vụ tai nạn gây tử vong đối với bên thứ ba và hành khách. Đồng thời bổ sung biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm lập được. Thống nhất giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm. Quy định này ngoài việc cắt giảm hồ sơ, tài liệu, rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường. Ngoài ra còn tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm.

Đẩy mạnh vai trò của cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ giải quyết bồi thường, Nghị định số 03/2021/NĐ-CP cũng đã bổ sung quy định trách nhiệm của Bộ Công an. Chỉ đạo các lực lượng cảnh sát cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến các vụ tai nạn giao thông. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả điều tra. Như vậy, Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc. Trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã bổ sung nhiều quy định mới. Tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Đặc biệt là vấn đề giải quyết bồi thường bảo hiểm được đông đảo người dân quan tâm hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *