Công tác cải cách thủ tục hành chính các vấn đề về bảo hiểm

Công tác cải cách thủ tục hành chính các vấn đề về bảo hiểm

Công tác cải cách thủ tục hành chính sẽ được đẩy mạnh sau khi ban hành chỉ thị số 2165/CT-BHXH. Chỉ thị đẩy mạnh công tác quản lý đối với các cấp lãnh đạo, những người có thẩm quyền. Những vấn đề như khiếu nại, góp ý…. của người dân về các vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế sẽ được sẽ được giải đáp sớm nhất. Nhất là trong thời buổi dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát, khó khăn kinh tế không ngoại trừ bất kỳ ai. Những lúc như thế này, người dân rất mong nhận được những giải đáp về chính sách bảo hiểm mà họ đã và đang dự định tham gia.

Ban hành chỉ thị mới với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Chỉ thị số 2165/CT-BHXH. Nội dung chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị. Tích cực phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới của ngành bảo hiểm xã hội. Văn bản hướng tới mục tiêu tạo chuyển biến trong thời gian tới. Nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 trong nước và thế giới còn có những diễn biến rất phức tạp, khó lường. Nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Nội dung chỉ thị ban hành các vấn đề như:

 • Chấp hành kỷ luật
 • Kỷ cương hành chính
 • Phòng chống tham nhũng, lãng phí
 • Đạo đức công vụ
 • Quy tắc ứng xử
 • Cải cách thủ tục hành chính

Ban hành chỉ thị mới với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu người đứng đầu tăng cường vai trò, trách nhiệm của mình. Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chỉ thị được áp dụng bao gồm:

 • Những người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền và cấp phó của người đứng đầu
 • Các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bảo hiểm xã hội cấp tỉnh)
 • Giám đốc bảo hiểm xã hội cấp huyện

Một số nội dung trong chỉ thị

Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo

Bên cạnh đó, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc bảo hiểm xã hội cấp tỉnh; Giám đốc bảo hiểm xã hội cấp huyện tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung. Nêu cao trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Không để cơ quan, đơn vị xảy ra tình trạng gây phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ thực hiện nghiêm túc.

Văn bản cũng yêu cầu thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, Giám đốc bảo hiểm xã hội cấp huyện phải chủ động xây dựng kịch bản, phương án điều hành tổ chức. Thực hiện nhiệm vụ linh hoạt, phù hợp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Cũng như Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo

Xử lý kịp thời phản ánh của người dân

Trước hết, tiếp tục công bố, cập nhật và công khai thủ tục hành chính. Bảo đảm đúng quy định, kịp thời, đầy đủ, chính xác, thống nhất, minh bạch. Tạo thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Tiếp nhận, xử lý kịp thời và trả lời đầy đủ phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Về các vướng mắc khó khăn trong thực hiện chế độ; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị sẽ được giải đáp. Sau đó, báo cáo những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Phân công nhiệm vụ đúng với từng vị trí

Phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả của công chức – viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý. Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của ngành tại cơ quan, đơn vị phụ trách. Giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn đọng, quá hạn. Đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *