65% vốn điều lệ của ngân hàng sẽ do nhà nước nắm giữ

65% vốn điều lệ của ngân hàng sẽ do nhà nước nắm giữ

Để hình thành một doanh nghiệp thì cần phải có đủ nguồn vốn mạnh để có thể duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh và thuê mướn cơ sở vật chất, lương cho công nhân viên. Ở một số doanh nghiệp đặc thù, vốn điều lệ của chúng cần có sự can thiệp nhất định từ nhà nước để kịp thời điều chỉnh chính sách cho phù hợp với định hướng phát triển của cả nước. Trong đó, một số lĩnh vực như ngân hàng, nhà nước sẽ nắm khoảng 65% vốn điều lệ trên tổng số. Sau đây, các bạn hãy cùng otoolecpa.com tìm hiểu ngay về việc nắm giữ vốn điều lệ của nhà nước đối với ngân hàng và một số lĩnh vực liên quan trong bài viết phía bên dưới nhé.

Nhà nước sẽ nắm giữ 65% vốn điều lệ tại ngân hàng cùng nhiều lĩnh vực khác

ngân hàng giữ 65% vốn điều lệ của ngân hàng

Nhà nước sẽ nắm giữ 65% vốn điều lệ tại các lĩnh vực gồm tài chính, ngân hàng, hàng không sau chuyển đổi sở hữu, hoặc thoái vốn. Nội dung này nêu trong quyết định về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước. Doanh nghiệp có vốn Nhà nước chuyển đổi sở hữu, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 vừa được Chính phủ ban hành. 7 lĩnh vực Nhà nước sẽ nắm 65% vốn điều lệ sau chuyển đổi. Thoái vốn trong 5 năm tới, gồm quản lý khai thác các cảng hàng không, sân bay; dịch vụ khai thác khu bay; khai thác khoáng sản quy mô lớn theo quy định hiện hành về phân loại quy mô mỏ khoáng; tài chính, ngân hàng (trừ bảo hiểm, chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính)…

Nhà nước sẽ nắm trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ tại các lĩnh vực khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch và thoát nước đô thị nông thôn; sản xuất hóa chất cơ bản; vận chuyển hàng không; đầu mối nhập khẩu xăng dầu chiếm thị phần từ 30% trở lên; sản xuất thuốc lá điếu…

Nhà nước sẽ nắm 100% vốn điều lệ ở các ngành, lĩnh vực đặc thù

Quyết định này quy định tiêu chí phân loại DNNN, DN có vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu. Sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025. Làm cơ sở rà soát kế hoạch duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Chuyển đổi sở hữu (bao gồm hình thức cổ phần hóa. Bán toàn bộ DN. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên). Sắp xếp lại (bao gồm hình thức hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản). Thoái vốn đối với DNNN, DN có vốn Nhà nước giai đoạn 2021-2025.

ở một số doanh nghiêp đặc thù, Nhà nước cũng nắm một lượng vốn điều lệ nhất định

Các ngành, lĩnh vực mà Nhà nước sẽ nắm 100% vốn điều lệ. Gồm đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh; sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và cung ứng dịch vụ nổ mìn. Lĩnh vực truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, xây dựng. Và vận hành các nhà máy điện lớn; xổ số; in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng và các vật phẩm lưu niệm bằng vàng; tín dụng chính sách phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Bảo hiểm tiền gửi và mua bán, xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng… Cũng được Nhà nước giữ 100% vốn. Quyết định này của Chính phủ có hiệu lực từ 19/8.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *