Quảng Nam tiến hành cho xây dựng bờ kè tại biển Cửa Đại

Quảng Nam tiến hành cho xây dựng bờ kè tại biển Cửa Đại

Trong thời gian vừa qua thì tình hình sạt lở ở biển Cửa Đại dường như ngày càng nghiêm trọng. Trước tình hình đó thì chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã để xuất thực hiện chọn lựa nhà thầu để thực hiện công trình 2km bờ kè biển Cửa Đại. Theo như thông tin được biết thì tổng vốn đầu tư cho dự án này lên đến 145 tỷ đồng với thời gian thực hiện là 420 ngày. Từ năm 2000 đến nay thì UBND tỉnh đã bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để triển khai các phương án chống sạt lở tại đây nhưng dường như không mang lại được hiệu quả cao.

Xây dựng bờ kè biển Cửa Đại

Trước tình trạng bờ biển Cửa Đại (TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) bị sạt lở nghiêm trọng, UBND tỉnh Quảng Nam đã đầu tư hơn 145 tỷ đồng để xây dựng 2km bờ kè. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại do TP Hội An làm chủ đầu tư.

Theo đó, bờ kè từ bãi biển Cửa Đại đến Cẩm An, lý trình Km0+420 – Km2+245, dài hơn 1,8 km sẽ được xây dựng với tổng đầu tư hơn 145 tỉ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố Hội An. Công trình đấu thầu trong quý 2 năm 2021, thời gian thực hiện 420 ngày. Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Xây dựng bờ kè biển Cửa Đại

UBND thành phố Hội An chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch. Lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, NN &PTNT phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Từ năm 2000 đến nay bờ biển Cửa Đại bị xói lở nghiêm trọng. Hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách, doanh nghiệp bỏ ra chống sạt lở nhưng không hiệu quả cao. Nhiều hội thảo về tình trạng biển xâm thực bãi Cửa Đại đã được tổ chức. Các nhà khoa học nhận định, nguyên nhân xói lở chủ yếu do thay đổi cán cân bùn cát. Do dòng chảy hay tác động của con người.

Tiến hành dự chán chống xói lở

Bên cạnh đó, dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An (AFD). Đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. Sử dụng vốn vay của cơ quan Phát triển Pháp và đối ứng ngân sách tỉnh. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 42 triệu Euro (tương đương 1.128 tỷ đồng). Mục tiêu của dự án này nhằm xây dựng được khung pháp lý và các giải pháp công trình. Nhằm bảo vệ bền vững bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An trong giai đoạn 2021-2025. Hiện dự án đang hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự kiến phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi và ký kết hiệp định trong năm 2021. Lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công trong năm 2022.

Tiến hành dự chán chống xói lở

Cụ thể, Dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An kết hợp nạo vét Cửa Đại, tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách Trung ương. Dự án xây dựng hệ thống đê ngầm có chiều dài khoảng 200m, bắt đầu từ kè phía Bắc của khách sạn Victoria đến khu vực bãi tắm Hội An và nạo vét một phần luồng phía Bắc Cửa Đại. Công trình được triển khai thi công từ tháng 5/2020, đến nay đã hoàn thành.

Việc nạo vét này sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo. Khi triển khai thực hiện dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An (AFD). Hiện có hơn 7000m bãi biển tại TP. Hội An bị sạt lở ở mức đặc biệt nguy hiểm. Tại hai phường Cửa Đại và Cẩm An, đe dọa nhiều công trình, resort…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *