Chính phủ quyết định sử dụng tiền tiết kiệm mua vắc-xin

Chính phủ quyết định sử dụng tiền tiết kiệm mua vắc-xin

Chủ tịch quốc hội vừa qua đã cho thông hành quyết định về việc sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm của nhà nước để mua vắc xin ngừa Covid 19. Ngoài ra thì bộ tài chính cũng đang cố gắng kêu gọi các mạnh thường quân, các cơ quan, tổ chức huy động nguồn vốn hợp pháp để có thể mua kịp thời vắc xin phòng ngừa bệnh. Đây thực sự là việc rất cấp bách để đảm bảo sức khỏe của người dân, cộng đồng và kịp thời khôi phục lại nền kinh tế đang bị trì trệ do đại dịch Covid 19.

Một năm tiết kiệm hơn 12.000 tỷ đồng

Theo Bộ trưởng Tài chính, trong bối cảnh thu ngân sách nhà nước (NSNN) giảm do tác động của thiên tai, dịch bệnh, cân đối ngân sách các cấp khó khăn, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Các giải pháp gồm công khai, minh bạch trong phân bổ dự toán NSNN. Sắp xếp thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ chi theo mức độ cấp thiết. Khả năng triển khai, thực hiện nhiệm vụ, chương trình dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bảo đảm nguyên tắc chỉ trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi cần thiết và có nguồn lực đảm bảo; điều hành chi đầu tư gắn với tiến độ nguồn thu.

Chính phủ cũng chưa điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức. Lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1/7/2020. Nhằm chia sẻ khó khăn với Nhà nước và người lao động. Tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương (khoảng 2.900 tỷ đồng). Việc cắt giảm kinh phí hội nghị, công tác phí. Tiết kiệm thêm chi thường xuyên chưa cần thiết, cấp bách cũng được triển khai tích cực. Ngân sách Trung ương (NSTW) tiết kiệm và cắt giảm dự toán ngân sách được khoảng 55.000 tỷ đồng.

Mua vắc xin phòng dịch COVID-19

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 1271/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020 để mua vắc-xin phòng COVID-19.

Mua vắc xin phòng dịch COVID-19

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng 12.100 tỷ đồng. Từ nguồn tiết kiệm chi và còn lại của NSNN năm 2020 để mua vắc xin phòng dịch COVID-19. Theo nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ. Cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời. Việc mua sắm vắc-xin phòng dịch COVID-19, đảm bảo hiệu quả, an toàn cho người dân và toàn xã hội.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan mạnh ở nước ta. Nguồn kinh phí này là nguồn lực rất quan trọng để thực hiện chiến lược vắc-xin của Việt Nam phòng chống dịch COVID-19. Theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trước đó, ngày 19/5/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký tờ trình của Bộ Tài chính. Trình Chính phủ xem xét, phê duyệt việc thành lập Quỹ vắc-xin phòng COVID-19.

Kinh phí ước khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng

Kinh phí ước khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước khó khăn, để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và các nguồn vốn hợp pháp khác mua vắc xin phòng COVID-19, việc thành lập Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiếp cận mua, nhập khẩu vắc-xin để triển khai tiêm chủng trên diện rộng cho nhân dân.

Theo tính toán của Bộ Y tế, dự kiến mua 150 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19. Để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người. Với tổng nhu cầu kinh phí ước khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, kinh phí mua vắc-xin khoảng 21 nghìn tỷ đồng; kinh phí vận chuyển, bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm chủng khoảng 4,2 nghìn tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *